Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá, Bộ Công Thương đề xuất: phân phối, bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá phải có Giấy phép do Bộ Công Thương hoặc sở Công Thương cấp.

Mua bán, phân phối thuốc lá phải có giấy phép - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá như sau: Là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật; địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá); có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh phù hợp với kế hoạch mở rộng và phát triển thị trường phân phối mới được Nhà cung cấp báo cáo và Bộ Công Thương chấp thuận.

Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá như sau: Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên); Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

Điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá là: Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012

Thẩm quyền cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá

Dự thảo đề xuất: Bộ Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá.

Sở Công Thương cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – gọi chung là Phòng Công Thương) cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, dự thảo nêu rõ: Thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu đều bị tịch thu để tiêu hủy, trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các doanh nghiệp sản xuất, mua bán thuốc lá có nghĩa vụ phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phòng, chống buôn lậu nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả.

Theo P.V – Baodansinh.vn

Link gốc: https://baodansinh.vn/mua-ban-phan-phoi-thuoc-la-phai-co-giay-phep-20201122143527967.htm