Cầu Đuống có khoang thông thuyền nhỏ, tĩnh không thấp, đang là “điểm nghẽn” đối với vận tải thủy nội địa. Ảnh: Tuấn khải

Theo Tuấn Lương (Nguồn: Hanoimoi.com.vn)