Chiều 30/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong CAND.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Hội nghị do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức đại hội vừa qua; đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là những vấn đề rất quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ nêu rõ Đảng ủy CATƯ và các cấp ủy trong CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Dự thảo Báo cáo Chính trị được các cấp ủy chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng. Các báo cáo đã thể hiện được sự tâm huyết, trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn trong nhiệm kỳ. Báo cáo kiểm điểm của nhiều cấp ủy đã phản ánh đúng, đầy đủ năng lực, uy tín, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm thiết thực.

Đa số đại hội, nhất là đại hội cấp trên cơ sở đã phát huy dân chủ, dành nhiều thời gian cho thảo luận các dự thảo văn kiện; không khí thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết, chất lượng.

Công tác nhân sự được thực hiện khách quan, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Kết quả bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra cơ bản đúng đề án nhân sự được cấp trên thông qua…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Đảng ủy CATƯ đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, không chỉ góp phần bổ sung phát triển lý luận, kinh nghiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác của đảng bộ, đơn vị nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nêu rõ Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 – 2025 mới chỉ là kết quả, thành công bước đầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ vẫn còn ở phía trước.

Do đó, thời gian tới, Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội; thực hiện việc phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ cấp ủy theo phương án nhân sự đã được duyệt. Kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa để triển khai tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn công tác, chiến đấu của công an các đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII gắn với thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021 theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ngay từ những ngày đầu, tạo khí thế mới, động lực mới, niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên.

Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VII và các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ CATƯ và các tổ chức Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại. Đồng thời, tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, bảo đảm cho nghị quyết đại hội và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả…

Theo BT – Baochinhphu.vn

Link gốc: http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Nhanh-chong-dua-Nghi-quyet-Dang-bo-Cong-an-TU-lan-thu-VII-vao-thuc-tien/415627.vgp