UBND tỉnh Ninh Bình đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh bản dự thảo để xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 .

(Ảnh minh họa)

Theo đó, mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập được dự tính:

Nhà trẻ mức thu học sinh/tháng: khu vực thành thị 135.000đ; khu vực nông thôn có 2 mức: vùng đồng bằng 85.000đ; vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn 57.000đ; khu vực miền núi 57.000đ.

Mẫu giáo mức thu học sinh/tháng: khu vực thành thị 113.000đ; khu vực nông thôn có 2 mức: vùng đồng bằng 73.000đ; vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn 51.000đ; khu vực miền núi 51.000đ.

Trung học cơ sở mức thu học sinh/tháng là: khu vực thành thị 107.000đ; khu vực nông thôn có 2 mức: vùng đồng bằng 57.000đ; vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn 39.000đ; khu vực miền núi 39.000đ.

Trung học phổ thông mức thu học sinh/tháng: khu vực thành thị 130.000đ; khu vực nông thôn có 2 mức: vùng đồng bằng 85.000đ; vùng các xã bãi ngang đặc biệt khó khăn 51.000đ; khu vực miền núi 51.000đ.

Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên: Được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp học theo quy định…

Học phí cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự quyết định mức học phí trên cơ sở cân đối đảm bảo chi phí giảng dạy, học tập.

Thời gian thu học phí dự thảo được quy định: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên: Thu theo số tháng thực học; Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Thu 9 tháng/năm học.

Nếu được dự thảo được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình thông qua sẽ áp dụng từ năm học 2021-2022.

Dự thảo nêu rõ, với mức học phí hiện nay đang thực hiện năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình… cho thấy phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và thu nhập người dân trên từng địa bàn của tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đời sống kinh tế của người dân cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng đang gặp khó khăn cần có sự chia sẻ của toàn xã hội.

Để giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh trên địa bàn của tỉnh Ninh Bình, việc thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 giữ ổn định như năm học 2020-2021 là cần thiết và đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân hiện nay tại các địa phương…

Theo Đức Trí

Nguồn Giaoducthoidai.vn