Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu một số thành viên Chính phủ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáng 8/4, với 455 /459 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bằng 94,79%, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ khác.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức trở thành tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII (30/1/2021),  ông Nguyễn Kim Sơn được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966 tại xã Tân Trào (Kiến Thụy, Hải Phòng).

Năm 1990, ông tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Kim Sơn từng trải qua các vị trí công tác, cụ thể:

Đồ họa: An Nhiên

Theo Minh Phong – Ngọc Trang /Giaoducthoidai.vn

(Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ong-nguyen-kim-son-duoc-bau-lam-bo-truong-bo-gddt-hgdzdllGg.html)