Một buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị hồi cuối năm 2021. Ảnh: PMH

Ngày 3/1, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký ban hành kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch nhằm tổ chức tiếp công dân có hiệu quả phục vụ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; bảo đảm các công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định pháp luật; theo dõi đôn đốc việc giải quyết, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm.

Kiểm tra việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Tiếp công dân cấp tỉnh Quảng Trị chủ động bố trí cán bộ, công chức và thông báo lịch trực tiếp công dân trong thời gian nghĩ Tết; tăng cường cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân khi cần thiết.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Đông Hà phải xác định việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; chịu trách nhiệm và kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình kéo lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện.

Đối với vụ việc có nguyên nhân do không tập trung giải quyết kịp thời hoặc giải quyết sai dẫn đến công dân khiếu kiện đông người, phức tạp lên tỉnh và ra Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Tri sẽ yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Theo PV (Báo Dân sinh)