Quốc hội vừa ban hành 3 nghị quyết về công tác nhân sự đối với các cá nhân vừa được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 10.

Quốc hội ban hành 3 nghị quyết về công tác nhân sự
Bà Nguyễn Thị Hồng-một trong những cá nhân vừa được Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Quang Vinh).

Theo đó, tại Nghị quyết số 125/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Ngọc Anh để nhận nhiệm vụ khác; miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Hưng để nhận nhiệm vụ khác.

Tại Nghị quyết số 126/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: Ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Còn tại Nghị quyết số 127/2020/QH14, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với các ông: Trần Hồng Hà, Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc.

Theo Việt Thắng – Daidoanket.vn

Link gốc: http://daidoanket.vn/quoc-hoi-ban-hanh-3-nghi-quyet-ve-cong-tac-nhan-su-524335.html