1. BN TTHQ, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm 1, Diễn Quảng, Diễn Châu. Ngày 17/1 BN đến BVĐK Quang Khởi làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu chạy PCR cho kết quả khẳng định dương tính.

2. BN NĐT, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Phú Thanh, Diễn Kim, Diễn Châu. Ngày 18/1 BN có biểu hiện mất khứu giác nên đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

3. BN ĐNHN, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

4. BN NHP, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

5. BN BTD, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

6. BN NBN, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

7. BN BTP, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Đại Thành, Diễn Kim, Diễn Châu. BN là F1 của BN NĐT được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN NĐT test nhanh dương tính, BN đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

8. BN HBH, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 1, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Ngày 18/1 BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng nên đến trạm y tế test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

9. BN NTP, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xóm 3, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Ngày 18/1 BN Bệnh nhân thấy mất vị giác nên đến trạm y tế test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

10. BN TĐT, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Hòa Đông, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. Ngày 18/1 BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng nên đến trạm y tế test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

11. BN NTH, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. Nngày 18/1 BN được lấy mẫu định kỳ làm XN cho kết quả khẳng định dương tính.

12. BN ĐTQN, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: khối 17, Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN PTL công bố cùng ngày 18/1. Ngay sau khi BN PTL có kết quả dương tính, BN đễn trạm y tế làm test nhanh 2 lần đầu cho kết quả dương tính.

13. BN PTKA, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Tân Phong, Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Tối ngày 17/1 BN có triệu chứng đau đầu, nhức mỏi cơ khớp. Ngày 18/1 BN đến TYT Quỳnh Phương test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.

14. BN VVD, nam, sinh 1971. Địa chỉ thường trú: Ân Quang, Tây Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN LVT được công bố trước đó. Ngay sau khi BN LVT có kết quả dương tính BN đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính.

Theo CDC Nghệ An (Nguồn ANTT/NĐT)