Cụ thể : Bệnh nhân T.T.S, sinh năm 1952, bệnh nhân N.T. H, sinh năm 1986, Bệnh nhân H.H.Đ, sinh năm 2014, Bệnh nhân L.T.N sinh năm 1994, bệnh nhân Đ.T.T sinh năm 1959, bệnh nhân N.T.H, sinh năm 1958, bệnh nhân T.Q.T, sinh năm 1960, bệnh nhân N.Q.N sinh năm 1966, bệnh nhân N.T.H sinh năm 1952, ( là F1 của BN T.T.H.N) bệnh nhân H.H.Tr sinh năm 2010 học sinh lớp 6A Trường Hoàng Xuân Hãn ( FI của BN T.Q.M), bệnh nhân P.Q.V sinh năm 2010, học sinh lớp 6A Trường Hoàng Xuân Hãn ( là F1 của T.T.B)  đều ở thôn Sâm Văn Hội xã Trường Sơn và L.Q.H sinh năm 2010, Học sinh lớp 6A, trường THCS Hoàng Xuân Hãn ( F1 của N.Q.M) ở tổ liên gia số 4, TDP8, Thị trấn Đức Thọ  .

Thị trấn Đức Thọ phong tỏa khu vực có F0

Cơ quan chức năng ở huyện Đức Thọ bước đầu đã truy vết được 197 F1, hiện tiếp tục tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm F1

Như vậy, tính từ ngày 22/11 phát hiện 3 ca cộng đồng, đến nay huyện Đức Thọ đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19, Trường Sơn:  21 ca, Thị trấn Đức Thọ: 7 ca và xã Tùng ảnh : 2 ca

Theo: Thanh Thủy – Đức Thanh (Cổng thông tin điện tử Đức Thọ)