Công nhân thi công tại dự án đường dây 500kV mạch 3.

Theo Thanh Hải