Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương (Tổ đại biểu huyện Quốc Oai) phát biểu tại kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XVI tại một điểm cầu trực tuyến.

Theo Việt Tuấn
Nguồn: Hanoimoi.com.vn