Trong 9 tháng năm nay, thu nhập bình quân của người lao động giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý nhất, thu nhập của lao động trong hầu hết các ngành đều giảm; trong đó, giảm nhiều nhất ở các ngành: hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (giảm 6,5%), dịch vụ lưu trú ăn uống (giảm 5,9%), vận tải kho bãi (giảm 4,9%).

Thu nhập bình quân tháng của lao động phi chính thức trong 9 tháng năm 2020 là 5,5 triệu đồng, thấp hơn 1,5 lần mức thu nhập bình quân tháng của lao động chính thức (8,4 triệu đồng).

So với cùng kỳ năm trước, thu nhập bình quân tháng của lao động chính thức giảm 1,9%, thu nhập của lao động phi chính chính thức giảm 0,8%.

Một thống kê từ Tổng cục Thống kê từng công bố vào trung tuần tháng 10 cho biết lao động mới tham gia thị trường lao động là nhóm dễ bị tổn thương hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động sâu rộng tới tình hình lao động việc làm. Khi thu nhập giảm, có hơn 1 triệu người không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

H.Hương – daidoanket.vn

Link bài viết: http://daidoanket.vn/thu-nhap-binh-quan-cua-nguoi-lao-dong-giam-523149.html