Ngày 31/3, Ban Quản lý các KCX-KCN TP HCM (Hepza) đã thông tin về tình hình lao động quý I/2021. Hầu hết doanh nghiệp thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của 447 doanh nghiệp với 174.257 lao động tại TP HCM, 99,4% người lao động đã thực hiện khai báo y tế khi trở lại làm việc sau Tết.

Hầu hết doanh nghiệp đều triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định 2194/QĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Hepza cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP giám sát tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại 27 doanh nghiệp đang hoạt động trong KCX-KCN trên địa bàn.

Được biết trong quý II, Hepza ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng yếu, có hàm lượng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động.

Theo Thành Sen – Baodansinh.vn

(Link gốc: https://baodansinh.vn/tp-hcm-co-994-nguoi-lao-dong-khai-bao-y-te-trong-quy-i-20210401054725.htm)