Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA), Hiệp hội thống nhất với hướng xử lý của Sở Kế hoạch Đầu tư đối với các dự án do Sở Xây dựng chuyển sang. Tuy vậy, HoREA kiến nghị Sở Kế hoạch Đầu tư có văn bản đề nghị nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo mẫu quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Đối với ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan mà cơ quan đó đã đồng thuận thì Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục xem xét xử lý hồ sơ mà không lấy lại ý kiến.

Bên cạnh đó, đối với ý kiến của cơ quan chưa đồng thuận, đề nghị nhà đầu tư giải trình, bổ sung, hoặc không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020, thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có văn bản hướng dẫn nhà đầu tư giải trình bổ sung và gửi hồ sơ lấy lại ý kiến của các cơ quan chưa đồng thuận. Cơ quan nào chưa có ý kiến thì sau khi nhà đầu tư nộp lại hồ sơ theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020, Sở Kế hoạch Đầu tư  đôn đốc để cơ quan chưa có ý kiến sớm trả lời.

Trước đó, Báo Đại Đoàn kết đã thông tin chỉ riêng năm 2020, Sở Xây dựng TP HCM đã chuyển 61 dự án sang Sở Kế hoạch Đầu tư để thực hiện thủ tục “quyết định chủ trương đầu tư dự án” nhưng không có dự án nào được Sở Kế hoạch Đầu tư trình UBND TP.HCM để “quyết định chủ trương đầu tư dự án”, do vướng mắc về dự án đầu tư, dự án bất động sản, nhà ở có quỹ đất hỗn hợp (bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, xen kẽ các thửa đất do Nhà nước quản lý trong dự án)

Theo Nguyên Vũ – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/tp-ho-chi-minh-giai-trinh-ly-do-gap-kho-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san-554929.html)