Chiều 11/1, ông Hồ Văn Phong, Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết trong thời gian qua, ngoài chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT của Trung ương và tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh còn ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí cho người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Gia đình ông Lê Thanh Lĩnh ở Tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng đã tham gia BHYT hộ gia đình gần 10 năm

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ của Trung ương, và của tỉnh, từ năm 2016 đến 2020, thị xã Hồng Lĩnh đã trích ngân sách hỗ trợ từ 10% (năm 2016) đến 20% (năm 2020) cho các đối tượng, trong đó có cả người tham gia BHYT hộ gia gia đình. Tương ứng với số tiền từ 65.340 đồng/hộ (năm 2016) đến 160.920 đồng/hộ (năm 2020) góp phần duy trì và nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Chính sách hỗ trợ của thị xã Hồng Lĩnh đã góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia BHYT, tăng diện bao phủ BHYT toàn dân từ 66% năm 2015 (tương đương với 26.129 người) lên 93% năm 2020 (tương đương với hơn 36.000 người).

Cụ thể tính từ năm 2016 đến hết năm 2020, trên địa bàn thị xã đã có gần 10 nghìn người được hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Để tiếp tục chính sách hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH, BHYT, tại kỳ họp cuối năm, HĐND thị xã Hồng Lĩnh vừa thông qua Nghị quyết số 95/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc việc hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết quy định, hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện bằng 10% mức đóng hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn; hỗ trợ người tham gia BHYT hộ gia đình bằng 20% mức đóng người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT.

Ông Đinh Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo BHXH thị xã phối hợp với UBND các phường, xã, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Y tế và hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm tham gia. Mọi người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn nơi cư trú để được hướng dẫn”.

Theo Nguyễn Ngọc Vượng – Baodansinh.vn

(Link gốc: https://baodansinh.vn/tx-hong-linh-ha-tinh-ho-tro-kinh-phi-cho-gan-10000-nguoi-dan-tham-gia-bao-hiem-2021011116505168.htm)