Một nhà máy bê tông của Công ty Viết Hải đang xây dựng tại KKT Vũng Áng

Một nhà máy bê tông của Công ty Viết Hải đang xây dựng tại KKT Vũng Áng

Doanh nghiệp này đang “tham vọng” lớn khi xin chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, ngày 15/3/2022 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định số 595/QĐ-UBND về việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh của Công ty TNHH sản xuất cấu kiện công nghệ cao Viết Hải.

Hội đồng thẩm định này có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, gửi kết quả thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh.

Trước đó, dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ cao tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo Quyết định số 180/QĐ-KKT ngày 21/12/2021 và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 04/QĐ-KKT ngày 14/01/2022.

Tổng diện tích đất quy hoạch dự án là 160.028m2 và số vốn đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng.

Hiện Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường dự án gửi kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để có quyết định.

Về chủ đầu tư dự án, theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Viết Hải có địa chỉ tại xóm Mỹ Triều, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 16/12/2008 với vốn điều lệ hiện nay 350 tỷ đồng do ông Trần Văn Viết nắm 81,429% cổ phần và bà Đặng Thị Hải giữ 18,571% cổ phần.

Với xuất phát điểm từ xí nghiệp dịch vụ vận tải. Đến nay, Viết Hải mở rộng lĩnh vực hoạt động sang vật liệu xây dựng, vật liệu và cấu kiện bê tông, thi công xây dựng, kinh doanh trung tâm thương mại và khách sạn…

Tại Hà Tĩnh, trong những năm gần đây, Vận tải Viết Hải là doanh nghiệp nổi lên như một luồng gió mới. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Viết Hải cũng là cái tên mới xuất hiện trong top 10 doanh nghiệp đóng nộp thuế lớn nhất của Hà Tĩnh.

Bức tranh tài chính doanh nghiệp này dù có sự biến động nhẹ về doanh thu nhưng lợi nhuận gộp của Viết Hải đều tăng trưởng khá ổn định trong các năm từ 2017 đến 2021.

Theo Minh Khang ( Vietnamfinance)