Ngày 23/9, thông tin từ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số lãnh đạo, công chức (nguyên là lãnh đạo, công chức xã Xuân Yên) vì để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai.

Cụ thể, sau khi xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy Nghi Xuân nhận thấy, ông Phan Văn Lịch, Phó Chủ tịch HĐND xã (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Xuân Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011, 2011 -2016) trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã từ năm 2004-2012 đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, quản lý dẫn đến giao đất sai thẩm quyền; thực hiện chưa đầy đủ các văn bản của cấp trên, nên nhiều trường hợp đến nay chưa được cấp giấy CNQSD đất.

Ông Nguyễn Văn Tri, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã giai đoạn 2004-2009, thành viên tham gia họp xét, giao đất ở sai thẩm quyền phải chịu một phần trách nhiệm. Là người được phân công trực tiếp giao đất thực địa cho nhiều trường hợp, trong đó có việc giao đất cho các trường hợp để đổi đất làm đường giao thông không đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Lượng, Công chức Kế toán – Ngân sách Thị trấn Tiên Điền trong thời gian làm công chức Kế toán – Ngân sách xã Xuân Yên, thành viên tham gia họp xét, giao đất ở sai thẩm quyền, đã thiếu trách nhiệm dẫn đến tham mưu thực hiện không đảm bảo các quy định về quản lý tài chính; thực hiện không đầy đủ kết luận của cấp trên.

Ông Nguyễn Xuân Đích, nguyên cán bộ địa chính xã từ năm 2004 – 10/2006, đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện việc họp xét, giao đất ở sai thẩm quyền trên địa bàn.

Theo UBKT Huyện ủy Nghi Xuân, để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm nêu trên, ngoài trách nhiệm chính của các cá nhân trên, còn có một phần trách nhiệm của tập thể cấp ủy giai đoạn từ năm 2004 – 2012 đã thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; trách nhiệm của tập thể UBND xã, các thành viên có liên quan tham gia họp xét, giao đất ở sai thẩm quyền.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của ông Hoàng Văn Toàn, nguyên cán bộ địa chính xã Xuân Yên giai đoạn từ tháng 11/2006 – 2013. Tuy nhiên, hiện nay ông này đã nghỉ việc, xin miễn sinh hoạt đảng, làm việc ở Bình Dương nên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chưa xem xét trách nhiệm.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với các ông Phan Văn Lịch, Nguyễn Văn Tri, Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn Xuân Đích.

Yêu cầu Đảng ủy Xuân Yên nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời chỉ đạo khắc phục các sai phạm đã được UBKT Huyện ủy Nghi Xuân chỉ ra.

Theo: Phương Nam (ANTT/NĐT)