Kịp thời hỗ trợ

Ngày 14.10, ông Đoàn Đình Anh – Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chia sẻ, sau 2 tháng thành lập, đến nay Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học” tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được nguồn ủng hộ và đăng ký ủng hộ từ nguồn xã hội hóa hơn 13 tỉ đồng.

Việc ra đời của Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học” là rất kịp thời, ý nghĩa để góp phần tiếp sức, nuôi dưỡng tài năng của quê hương, đất nước. Ảnh: TT.

Trong đó, số tiền đã chuyển về Quỹ là hơn 5,2 tỉ đồng, số doanh nghiệp, đơn vị trực tiếp đỡ đầu cho sinh viên luôn là gần 2 tỉ, số còn lại đã đăng ký ủng hộ mà chưa chuyển tiền về quỹ là hơn 5 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, Quỹ đã phê duyệt hỗ trợ cho 105 em. Trong đó, đã chi hỗ trợ hơn 500 triệu đồng, còn khoảng 15 em đang hoàn thiện hồ sơ để tiến hành chi trả tiếp. Việc chi trả thực hiện theo từng học kỳ, mỗi kỳ chuyển chi trả hỗ trợ một lần.

Ngoài ra, với 11 em do 9 cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu thì việc chi trả theo từng tháng hay từng học kỳ là doanh nghiệp, đơn vị đó quyết định.

Ông Anh kể, cuối tháng 8 năm nay, thời điểm mà các thí sinh vừa có kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo Hà Tĩnh đạt điểm cao vào Đại học.

Ít ngày sau đó, Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã công bố thành lập Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học”. Với việc “chào đời” lần đầu tiên của Quỹ này, các thầy cô giáo, phụ huynh, đặc biệt là học sinh nghèo học giỏi vừa hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT với điểm xét tuyển cao, ước mơ vào giảng đường Đại học rất phấn khởi.

Theo quy chế, Quỹ sẽ hỗ trợ học sinh đậu vào các trường đại học trong nước đạt tổng điểm 3 môn thuộc khối đăng ký xét tuyển từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc thủ khoa trường đại học đăng ký xét tuyển, khối đăng ký xét tuyển toàn quốc.

Trường hợp đạt từ 25 – dưới 27 điểm nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được Ban quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Nếu không có sự hỗ trợ của quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Đại học” thì nhiều em đậu điểm cao vào Đại học cũng có nguy cơ không được đến trường. Ảnh: TT.

Mức hỗ trợ với học sinh học đại học ngành Y là 2,5 triệu đồng/tháng. Học sinh học các trường đại học thuộc khối Công an, Quân sự, Biên phòng đã được nhà nước cấp kinh phí, sẽ hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Học sinh học tại các trường đại học khác hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ không quá 6 năm với Đại học Y; không quá 5 năm với Đại học khối Kỹ thuật, Công an, Quân sự; không quá 4 năm với các trường Đại học khác.

“Tiếp sức” cho nhân tài của quê hương, đất nước

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Lê Đức Thắng chia sẻ rằng, việc ra đời của “Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” là hết sức cần thiết và rất ý nghĩa.

Bởi vậy, dù khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng Hiệp hội vẫn phát động các thành viên ủng hộ Quỹ. Qua đây, các doanh nghiệp của Hiệp hội đã đóng góp một phần rất ý nghĩa vào việc nuôi dưỡng nhân tài cho tương lai đất nước.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cũng chia sẻ “Với những học sinh nghèo đậu điểm cao vào Đại học, chúng ta cần hỗ trợ để các em hoàn thành ước mơ của mình, cũng là tạo cơ hội phát triển thêm tài năng cho đất nước. Bởi vậy, anh em Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cũng đã tham gia ủng hộ Quỹ”.

Ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng các doanh nghiệp đã luôn đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, tích cực, kịp thời  ủng hộ Quỹ Hỗ trợ học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học là rất thiết thực, ý nghĩa.

Theo: Trần Tuấn (Báo Lao Động)