Ảnh minh họa

Theo các đánh giá chuyên An toàn lao động, việc đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động sẽ đảm bảo các lợi ích sau: Thứ nhất, nếu không may quá trình làm việc xảy ra tai nạn thì người lao động được hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Như vậy, chế độ TNLĐ, BNN sẽ bù đắp một phần tổn thất cho NLĐ mang tính thiết thực và hữu ích. Thứ hai, đối với doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động, việc chấp hành nghiêm quy định về đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN vừa thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, vừa giúp chính doanh nghiệp giảm chi phí tài chính khi chẳng may người lao động bị TNLĐ, BNN vì phần lớn chi phí đã được quỹ BHXH chi trả. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, được đóng mức thấp hơn mức bình thường, điều đó góp phần làm giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

Đặc biệt, Nghị định quy định đối với các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, các hoạt động phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN cũng sẽ được đóng mức thấp hơn quy định. Do đó, sẽ khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư cho công tác an toàn, vệ sinh lao động, triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho người lao động.

Theo Nghị định, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau: Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

Nghị định cũng quy định các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN: Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN nếu bảo đảm các điều kiện sau đây: Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội; Thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; Tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Đối với người lao động quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm: Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí thì người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động.

Ngoài ra, người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định trên; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Theo Phương Minh – Baodansinh.vn

(Link gốc: https://baodansinh.vn/dn-lam-tot-cong-tac-atvsld-se-co-loi-khi-dong-bao-hiem-tnld-bnn-20210228200909541.htm)