Theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng Hà Tĩnh, Công ty TNHH Khánh Giang có 11 hành vi vi phạm trong quá trình triển khai dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà, tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ.

Cụ thể, quá trình chuyển đổi dự án sang nuôi lợn, công ty không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường toàn bộ dự án; Không thực hiện quan trắc chất thải định kỳ; Thực hiện không đúng một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường (đào 1 hố thu gom bằng đất để chứa nước thải từ 2 chuồng nuôi lợn ở phía Đông trang trại).

Công ty không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại, không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.

Xả nước thải tại vị trí miệng ống thoát nước thải của hồ xử lý nước thải thứ 2 sau bể biogas (trong quy hoạch chăn nuôi) có chứa các thông số môi trường thông thường (Coliform) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày đến dưới 40 m3/ngày.

Tự ý chuyển từ nuôi bò sang nuôi lợn, doành nghiệp Khánh Giang đã gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh.

Xả nước thải tại vị trí hố thu gom, chứa nước thải bằng đất sau 2 chuồng nuôi phía Đông trang trại (ngoài quy hoạch chăn nuôi) có chứa các thông số môi trường thông thường (BOD5) vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đến dưới 10m3/ngày…

Trước những vi phạm trên, UBND Hà Tĩnh đã xử phạt Công ty TNHH Khánh Giang 1,25 tỷ đồng. Ngoài ra, yêu cầu, Công ty TNHH Khánh Giang đình chỉ hoạt động tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà trong 6 tháng để khắc phục vi phạm.

Trước đó, năm 2015, Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ của Công ty TNHH Khánh Giang đi vào hoạt động với diện tích 27,8 ha.

Tuy nhiên, đơn vị này đã tự ý chuyển đổi mục đích, từ chăn nuôi bò sang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm trái phép gây ô nhiễm môi trường. Người dân đã nhiều lần phản đối. Ngày 27/7, UBND huyện Đức Thọ thành lập đoàn kiểm tra xử lý và giao cho công ty này di dời toàn bộ đàn lợn 1.646 con ra khỏi trang trại trong vòng 10 ngày nhưng Công ty TNHH Khánh Giang không thực hiện.

Theo Phượng Vũ

Nguồn: Giaoducthoidai.vn