Ngày 12/11, Quốc hội đã công bố kết quả bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm 3 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: VGP.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các tân Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh: VGP.

Theo kết quả bỏ phiếu được công bố, tổng số ĐBQH 481 người, số ĐBQH có mặt 475, số phiếu phát ra 475, số phiếu thu về 475. Kết quả bỏ phiếu với ông Huỳnh Thành Đạt như sau, số phiếu hợp lệ 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 443 phiếu bằng 92,09% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý 29 phiếu bằng 6,02% tổng số ĐBQH.

Kết quả bỏ phiếu với bà Nguyễn Thị Hồng, số phiếu hợp lệ là 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 467 bằng 97,08% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 5 bằng 1,03% tổng số ĐBQH.

Ông Nguyễn Thanh Long, số phiếu hợp lệ là 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 459 bằng 95,,42% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 13 bằng 2,70% tổng số ĐBQH.

Căn cứ vào nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, quê quán huyện Mỏ Cày, Bến Tre, là PGS.TS Vật lý. Ông từng trải qua các vị trí tại Đại học Quốc gia TP HCM như: Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM); Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia TP HCM; Phó Giám đốc thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê quán tại Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế; từng giữ chức Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê quán Nam Định, là GS.TS Y học và trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế. Ông từng đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 12/2011. Tháng 10/2018, ông được điều động làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1/2020. Tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 7/7/2020, Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho ông Nguyễn Thanh Long. Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ định ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Theo Mai Loan – Việt Thắng – daidoanket.vn

Link bài viết: http://daidoanket.vn/lan-dau-tien-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-co-nu-thong-doc-523411.html