Cao tốc La Sơn – Túy Loan kết nối với cao tốc Bắc – Nam đang được triển khai.

Đảm bảo khởi công gói thầu đầu tiên trong tháng 6

Chiều 4/3, Bộ GTVT thông tin: Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (2 dự án thành phần gồm Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu).

Trong đó Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện thẩm quyền trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Nhận thức rõ đây là các dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đồng thời phải khẩn trương triển khai nhằm thúc đẩy công tác đầu tư công, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ GTVT đã chủ động chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Bộ, các Ban Quản lý dự án (QLDA) lập kế hoạch chi tiết, huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm tập trung thời gian tiến hành rà soát, chuẩn bị điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu: Ban QLDA 2 (Đại diện CĐT tại dự án QL45 – Nghi Sơn) và Ban QLDA 6 (Đại diện CĐT tại dự án Nghi Sơn – Diễn Châu) khẩn trương, hoàn thành trình Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh ngay trong tháng 3/2021 để làm cơ sở tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đảm bảo khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6/2021.

Chọn nhà thầu có năng lực

Nhấn mạnh vai trò của các nhà thầu trong việc đảm bảo chất lượng của công trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các Ban QLDA phải tổ chức công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực sự đáp ứng được năng lực, có kinh nghiệm; ngoài ra, các Ban QLDA phải thành lập và ban hành quy chế làm việc của Tổ chuyên gia đấu thầu đáp ứng về số lượng nhân sự, trình độ, chuyên môn, bảo mật thông tin; áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, giám sát chặt chẽ công tác quản lý hồ sơ.

Giám đốc Ban QLDA phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ, trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng của Dự án; các cơ quan đơn vị liên quan cũng cần tăng cường nhân lực, chủ động giám sát, phối hợp và hỗ trợ các Ban QLDA để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc”

Ông Nguyễn Duy Lâm – Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) cho biết: Với kinh nghiệm thực tiễn quá trình triển khai thực hiện 03 dự án chuyển đổi đầu tư công vừa qua, (Mai Sơn – Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây), đối với quá trình thực hiện lần này, Cục rất chủ động trong vấn đề tham mưu và tổ chức thực hiện, qua đó sẽ rút ngắn được thời gian chuẩn bị và đảm bảo sự chặt chẽ, khách quan về hồ sơ, thủ tục.

Chính vì vậy, ngay sau khi có Nghị quyết của Chính Phủ, Cục sẽ tiến hành thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Bộ sớm phê duyệt điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu thuộc các dự án đảm bảo tuân thủ trình tự và quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu; đảm bảo đến tháng 6 khởi công gói thầu đầu tiên của các dự án.

Bên cạnh đó, để đảm bảo mọi điều kiện cần thiết để có thể triển khai thi công các dự án, Bộ GTVT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An để thúc đẩy quyết liệt và hiệu quả hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt khẩn trương hoàn thiện các khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, sớm bàn giao mặt bằng, công địa sạch cho các nhà thầu thi công.